<< Terug

Gemeenten mogen snorfietsers naar rijbaan verplaatsen

De gemeente Amsterdam zit er al een tijd op te azen: in de drukke binnenstad de snorfiets van het fietspad weren en naar de rijbaan verwijzen. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft nu een ontwerpbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd om gemeenten de mogelijkheid te geven een dergelijke maatregel in te voeren. 

Waar en hoe?
In de toelichting geeft de minister aan dat gemeenten alleen tot dit verkeersbesluit mogen komen om bijzondere redenen ‘die uitsluitend betrekking mogen hebben op situaties van grote drukte op bepaalde fietspaden waardoor de doorstroming ernstig belemmerd wordt.’ De minister geeft daarbij de wegbeheerders veel vrijheid om samen met experts lokaal te bepalen wat onder ‘grote drukte’ wordt verstaan.

Als een gemeente de maatregel op een bepaalde locatie wil toepassen kunnen zij dit zichtbaar maken door onder het verkeersbord van het verplichte fietspad een onderbord te plaatsen waaruit blijkt dat de snorfiets op die plek geen gebruik van het fietspad mag maken.

Regels voor snelheid en helm
Op de rijbaan blijft de maximumsnelheid voor de snorfiets 25 km/u. Dit wordt dus niet verhoogd naar 45 km/u zoals bij de bromfiets is gebeurd. Wel kan de wegbeheerder er voor kiezen om op de plekken waar de snorfiets naar de rijbaan wordt verwezen de maximumsnelheid voor het overige motorverkeer te verlagen naar 30 km/u.
Wat er nieuw bij komt is dat snorfietsers op de rijbaan een helm moeten gaan dragen. Volgens de minister moeten zij dan zelf maar afwegen of zij de helm de hele rit dragen, of ‘telkens’ op- en afzetten.

Tegenstanders
Lang niet iedereen is blij met deze verplaatsing van de snorfietser. Diverse brancheorganisaties zoals ANWB, BOVAG en RAI Vereniging zijn tegenstander van het voorstel. Men vreest dat de wijziging meer problemen veroorzaakt dan dat het oplost. Het zou ten koste gaan van de verkeersveiligheid en mensen kunnen aanzetten in plaats van de snorfiets juist de auto te pakken in de stad. 

Invoering
Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe maatregel ingaat. Verder is het afwachten op hoeveel plekken gemeenten daadwerkelijk gebruik zullen gaan maken van de mogelijkheid die zij krijgen en welke invulling zij er dan aan gaan geven. Dit blijft sterk afhankelijk van de lokale situatie.

(Bron: Rijksoverheid / VerkeersPro)

Reacties

Reageren kan na inloggen.