Submenu Iedere gemeente in NL


Bij iedere gemeente in NL kun je direct online melding doen van gebreken in de openbare ruimte. In de bovenstaande goudkleurige balk met ABC menu, vind je een uitklapmenu met alle gemeenten in NL.

Iedereen vindt het prettig om in een mooie, veilige en schone leefomgeving te wonen. Voor mensen die slecht ter been zijn, of in een rolstoel of scootmobiel op pad gaan, is het extra belangrijk dat er geen onnodige obstakels zijn en de wegen, straten en de stoep goed onderhouden worden.

Gebreken in de openbare ruimte en verkeersonveilige situaties voor voetgangers gaan vaak om praktische zaken: scheefliggende stoeptegels, gaten in de weg, smalle trottoirs, onveilige oversteekplekken, of het ontbreken van zitbanken. Maar ook nieuwe inrichtingen van straten en pleinen geven regelmatig problemen: sierbestrating die glad blijkt te zijn als het regent, onnodige randen, richels, of trapjes in een straatontwerp en ga zo maar door.Wat kun je zelf doen?
Het is in iedere NL'se gemeente mogelijk om gebreken in de openbare ruimte en de leefomgeving direct online te melden, zodat de gemeente meteen op de hoogte is van een probleem en dit ook eerder kan oplossen.

MobiliteitCentraal.nl biedt een handige tool aan:
Wanneer je via het ABC alfabet-menu bovenaan op de naam van de betreffende gemeente klikt, dan word je direct doorgelinkt naar de meldpuntpagina Meldingen Openbare Ruimte of Leefomgeving van deze gemeente.

 • Voetgangers

  Naar het forum Informatie & Advies

  Ervaart u problemen door een gebrekkige inrichting als u op straat of over de stoep loopt of met een rolstoel rijdt? Heeft u te maken met onveilige oversteekplaatsen? Al dit soort knelpunten kunt u daar doorgeven via het meldpunt van Veilig Verkeer Nederland (VVN).  Klik op het logo om naar het meldpunt te gaan:  • Fietsers

  Naar het forum Informatie & Advies

  De Fietsersbond heeft ervaring om verschillende soorten meldingen bij de juiste wegbeheerders onder de aandacht te krijgen. Via hun meldpunt kunt u een groot aantal onderwerpen doorgeven zoals:  - Gebreken aan, of het ontbreken van fietsparkeervoorzieningen.
  - Onveilige, gebrekkige fietspaden, oversteekplaatsen, of rotondes.
  - Ontbrekende of gebrekkige bewegwijzering.
  - Slecht afgestelde verkeerslichten.

  Ook kunt u bestaande watertappunten op de kaart aangeven, of een verzoek indienen om op een specifieke plek een watertappunt aan te leggen.

  Klik op het logo om naar het meldpunt te gaan: • Scooterrijders

  Naar het forum Informatie & Advies

  De stichting Scooterbelang zet zich onder andere in voor de verbetering van de veiligheid en de voorzieningen van scooterrijders (met name snorfietsen en brommers). Om de kwetsbaarheid van deze groep in het verkeer meer onder de aandacht te krijgen en gevaarlijke black spots op te sporen is het mogelijk om incidenten en onveilige locaties te melden en op een kaart zichtbaar te maken.  Klik op het logo om naar het meldpunt te gaan: • Motorrijders

  Naar het forum Informatie & Advies

  Een motorrijder is extra kwetsbaar in het verkeer. De kans dat er iets gebeurt is relatief gezien groot en als er wat gebeurt, zijn de gevolgen al snel ernstig.

  De motorrijder kan zelf veel doen om de risico's te verkleinen door een goede voertuigbeheersing te hebben, de juiste rijstijl, een bewuste plaats op de weg te kiezen, rekening te houden met onverwachte zaken en zo te rijden dat hij/zij ook fouten van anderen nog kan ondervangen en oplossen.

  De Motorrijders Actie Groep (MAG) heeft 3 meldpunten voor motorrijders:

  Gevaarlijke Wegsituaties
  Helaas maakt de inrichting van de weg of de directe wegomgeving het voor de motorrijder soms onnodig risicovol. Wegontwerpers zijn zich lang niet altijd bewust van de factoren waar motorrijders mee te maken hebben. Te denken valt aan slecht zichtbare obstakels en drempels op de rijbaan, of paaltjes, lantarenpalen en afrastering er langs, onverwachte wegverkantingen, type wegverharding, plaatsing van putdeksels, of afwerking van wegreparaties.  Kent u dergelijke locaties, of weet u dat er plannen zijn voor een herinrichting waarbij extra gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor de motorrijder, meld dit. De MAG is een belangenorganisatie die ervaring heeft met het bundelen van klachten en de route weet om deze bij de verantwoordelijken op de agenda te krijgen.

  Groen licht
  Kent u dat gevoel? Dat u als motorrijder stopt voor een rood verkeerslicht en dat u na een tijdje denkt, "Hé, nu moet ik toch aan de beurt zijn voor groen licht?" Dan weet u hoe laat het is. Zelfs als u de detectielus wilt activeren door wat heen en weer te rollen, wordt u niet herkend en blijft het licht rood. Pas als er een auto achter of naast u komt staan, besluit het verkeerslicht groen te geven. Dit moet anders, melden dus.

  (Dreigende) Wegafsluitingen
  Het wordt steeds drukker op de weg. Niet alleen op de snelweg met woonwerkverkeer, maar ook op toeristisch aantrekkelijke wegen zoals dijkwegen. Vooral op mooie zomerse weekenddagen is het er een komen en gaan van wandelaars, fietsers, motorrijders en autoverkeer. En dan zijn er de omwonenden langs deze populaire routes die alles zien en horen. Onder het mom van veiligheid en overlast worden als gevolg hiervan steeds meer mooie wegen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, of alleen voor motorrijders. Soms alleen op weekenddagen, soms in zijn geheel.

  Motorliefhebbers zijn hier kritisch over en vragen zich vaak af of dergelijke besluiten om motorrijders te weren gebaseerd zijn op juiste informatie en of overheden andere oplossingen voldoende overwegen. De MAG heeft een apart meldpunt ingericht waar u door kunt geven als u ziet of weet dat een weg plotseling wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Komt de melding op tijd binnen dan kan de MAG een bezwaarschrift indienen en proberen nog een gesprekspartner te zijn in het besluitvormingsproces.


  Klik op het logo voor het meldunt Gevaarlijke Wegsituaties.

   


  Klik op het logo voor het meldpunt Groen Licht.

   

   
  Klik op het logo voor het meldpunt (Dreigende) Wegafsluitingen.

   


  Ook de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (de KNMV) heeft een meldpunt (een algemeen contactformulier) om suggesties en verbeteringen voor motorrijders door te geven.

  Klik op het logo om naar dit meldpunt te gaan: • Veilig Verkeer Nederland

  Naar het forum Informatie & Advies

  Veel mensen ervaren overlast of voelen zich zelfs onveilig in hun eigen buurt door het verkeer. En dan staat dit verkeer vrijwel synoniem voor de auto. De grootste ergernissen ontstaan door te hard rijden en parkeeroverlast.

  1)  Bewoners willen meestal dat de overheid het probleem aanpakt door de straat anders in te richten, of dat de politie strenger handhaaft. De praktijk laat echter zien dat:
  hier meestal geen geld voor is en er dus weerstand vanuit de overheden is om iets aan de inrichting te doen. 
  2)  Als er wel opnieuw wordt ingericht, dit lang niet altijd het gewenste effect heeft of zelfs andere vormen van overlast en problemen veroorzaakt.  Het is belangrijk om met z'n allen te erkennen dat te hard rijden en fout parkeren komt door het gedrag van... onszelf. Het is mogelijk om met weinig middelen direct in te spelen op het gedrag van mensen in de eigen buurt en hiermee in ieder geval te zorgen voor bewustwording en het bespreekbaar maken van het thema verkeer in de eigen buurt.

  Om samen met buurtgenoten iets aan een onveilige verkeerssituatie in uw buurt te doen kunt u als eerste stap de situatie aanmelden bij het speciale participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland. Deze organisatie biedt een keur aan ondersteuning en stappenplannen om Verkeersveiligheid in de eigen buurt op de kaart te zetten. Bewoners die zich organiseren hebben daarna ook vaak beter contact met beleidsmakers van de gemeente.

  Klik op het VVN logo om naar het participatiepunt te gaan: • Openbaar Vervoer

  Naar het forum Informatie & Advies

  Meldpunten Openbaar Vervoer
  Er wordt gestimuleerd om meer mensen met het openbaar vervoer te laten reizen in plaats van met de auto. Maar één van de problemen waar reizigers mee te maken kunnen krijgen is juist een overvolle trein of bus. Daarvoor heeft ROVER twee meldpunten ingericht, één voor de trein en één voor de bus.

  ROVER is een vrijwilligersvereniging en behartigt de belangen voor alle reizigers in het openbaar vervoer.

   Klik op het logo om naar het meldpunt Volle Treinen te gaan.

   Klik op het logo om naar het meldpunt Volle Bussen te gaan.


  De website SIGNAAL richt zich op doven en slechthorenden en heeft een meldpunt Openbaar Vervoer gemaakt waar doven en slechthorenden hun ervaring kunnen doorgeven.

   Klik op het logo om naar het meldpunt van Signaal te gaan.

  Klachten over het OV
  Rechtstreeks bij de vervoerders
  Klachten over het vervoerders in het openbaar vervoer kun je schriftelijk of digitaal indienen bij de betreffende vervoerder. Voor de complete lijst met contactgegevens (telefoon & website) van alle vervoerders in NL klik hier. 

  Opvolging ingediende klacht
  Voor een eventuele opvolging van je ingediende klacht kun je contact opnemen met de Klachtenwijzer van het OV-loket.

  Klachten over de OV-chipkaart
  Klachten over de OV-chipkaart kunnen ingediend worden bij de Klantenservice voor de OV-chipkaart. Voor alle informatie klik hier

  Een klacht indienen over de OV-chipkaart kan ook via Klacht.nl

 • Taxi

  Naar het forum Informatie & Advies

  U kunt een klacht over uw Taxirit indienen bij uw Taxibedrijf.

  Maar dit kan ook gemakkelijker en vertrouwelijk via het online klachtenformulier van het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer.

   Klik op het logo om naar het Klachtenmeldpunt Taxivervoer te gaan.

 • Politie

  Naar het forum Informatie & Advies

  Bel 112 Alarmnummer Politie bij acuut levensgevaar zoals een spookrijder.

  Bel 0900-8844 Algemeen nummer Politie bij gevaren zoals:
  - verloren lading
  - verraderlijke zandplek
  - onverwachte grote gaten
  - ontbrekende putdeksels

  Bel 088-008.7444 bij Ladingdiefstal uit vrachtwagens. U kunt telefonisch aangifte doen en hoeft niet meer naar het politiebureau.

  U kunt ook gebruik maken van het online meldpunt bij de Politie voor een groot aantal verschillende aangiftes en meldingen, zoals:
  - beschadigingen en vernielingen aan voertuigen, vaartuigen of gebouwen
  - verkeerd geparkeerde voertuigen
  - onveilige verkeerssituaties
  - roekeloos rijgedrag
  - fietsendiefstal
  - overlast in de buurt.

  Voor online meldingen heeft u wel een DigiD code nodig en is sms-controle ingesteld. Klik op het politie logo om direct naar dit meldpunt te gaan:


   

  Het meldpunt Incident Gevaarlijke Stoffen, bijvoorbeeld bij ongelukken met vrachtwagens of bij andere problemen met het transport, is bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (de ILT).

  Meldingen kunnen op 3 manieren, afhankelijk van hoe acuut het gevaar is:
  - Bel 088-489 00 00 (24 uur per dag bereikbaar)
  - online (klik): melding incidenten bij ILT
  - fax: (070) 456 30 30

  Voor informatie over de betekenis van de symbolen voor gevaarlijke stoffen op vrachtwagens, kijk bij onze FAQ Herkenningsborden op vrachtwagens
  Afbeeldingen van alle gevaars-etiketten: rivm/gevaarsetiketten.