Submenu Veilig Verkeer Nederland

Veel mensen ervaren overlast of voelen zich zelfs onveilig in hun eigen buurt door het verkeer. En dan staat dit verkeer vrijwel synoniem voor de auto. De grootste ergernissen ontstaan door te hard rijden en parkeeroverlast.

1)  Bewoners willen meestal dat de overheid het probleem aanpakt door de straat anders in te richten, of dat de politie strenger handhaaft. De praktijk laat echter zien dat:
hier meestal geen geld voor is en er dus weerstand vanuit de overheden is om iets aan de inrichting te doen. 
2)  Als er wel opnieuw wordt ingericht, dit lang niet altijd het gewenste effect heeft of zelfs andere vormen van overlast en problemen veroorzaakt.Het is belangrijk om met z'n allen te erkennen dat te hard rijden en fout parkeren komt door het gedrag van... onszelf. Het is mogelijk om met weinig middelen direct in te spelen op het gedrag van mensen in de eigen buurt en hiermee in ieder geval te zorgen voor bewustwording en het bespreekbaar maken van het thema verkeer in de eigen buurt.

Om samen met buurtgenoten iets aan een onveilige verkeerssituatie in uw buurt te doen kunt u als eerste stap de situatie aanmelden bij het speciale participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland. Deze organisatie biedt een keur aan ondersteuning en stappenplannen om Verkeersveiligheid in de eigen buurt op de kaart te zetten. Bewoners die zich organiseren hebben daarna ook vaak beter contact met beleidsmakers van de gemeente.

Klik op het VVN logo om naar het participatiepunt te gaan: