Submenu Motorrijders

Een motorrijder is extra kwetsbaar in het verkeer. De kans dat er iets gebeurt is relatief gezien groot en als er wat gebeurt, zijn de gevolgen al snel ernstig.

De motorrijder kan zelf veel doen om de risico's te verkleinen door een goede voertuigbeheersing te hebben, de juiste rijstijl, een bewuste plaats op de weg te kiezen, rekening te houden met onverwachte zaken en zo te rijden dat hij/zij ook fouten van anderen nog kan ondervangen en oplossen.

De Motorrijders Actie Groep (MAG) heeft 3 meldpunten voor motorrijders:

Gevaarlijke Wegsituaties
Helaas maakt de inrichting van de weg of de directe wegomgeving het voor de motorrijder soms onnodig risicovol. Wegontwerpers zijn zich lang niet altijd bewust van de factoren waar motorrijders mee te maken hebben. Te denken valt aan slecht zichtbare obstakels en drempels op de rijbaan, of paaltjes, lantarenpalen en afrastering er langs, onverwachte wegverkantingen, type wegverharding, plaatsing van putdeksels, of afwerking van wegreparaties.Kent u dergelijke locaties, of weet u dat er plannen zijn voor een herinrichting waarbij extra gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor de motorrijder, meld dit. De MAG is een belangenorganisatie die ervaring heeft met het bundelen van klachten en de route weet om deze bij de verantwoordelijken op de agenda te krijgen.

Groen licht
Kent u dat gevoel? Dat u als motorrijder stopt voor een rood verkeerslicht en dat u na een tijdje denkt, "Hé, nu moet ik toch aan de beurt zijn voor groen licht?" Dan weet u hoe laat het is. Zelfs als u de detectielus wilt activeren door wat heen en weer te rollen, wordt u niet herkend en blijft het licht rood. Pas als er een auto achter of naast u komt staan, besluit het verkeerslicht groen te geven. Dit moet anders, melden dus.

(Dreigende) Wegafsluitingen
Het wordt steeds drukker op de weg. Niet alleen op de snelweg met woonwerkverkeer, maar ook op toeristisch aantrekkelijke wegen zoals dijkwegen. Vooral op mooie zomerse weekenddagen is het er een komen en gaan van wandelaars, fietsers, motorrijders en autoverkeer. En dan zijn er de omwonenden langs deze populaire routes die alles zien en horen. Onder het mom van veiligheid en overlast worden als gevolg hiervan steeds meer mooie wegen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, of alleen voor motorrijders. Soms alleen op weekenddagen, soms in zijn geheel.

Motorliefhebbers zijn hier kritisch over en vragen zich vaak af of dergelijke besluiten om motorrijders te weren gebaseerd zijn op juiste informatie en of overheden andere oplossingen voldoende overwegen. De MAG heeft een apart meldpunt ingericht waar u door kunt geven als u ziet of weet dat een weg plotseling wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Komt de melding op tijd binnen dan kan de MAG een bezwaarschrift indienen en proberen nog een gesprekspartner te zijn in het besluitvormingsproces.


Klik op het logo voor het meldunt Gevaarlijke Wegsituaties.

 


Klik op het logo voor het meldpunt Groen Licht.

 

 
Klik op het logo voor het meldpunt (Dreigende) Wegafsluitingen.

 


Ook de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (de KNMV) heeft een meldpunt (een algemeen contactformulier) om suggesties en verbeteringen voor motorrijders door te geven.

Klik op het logo om naar dit meldpunt te gaan: