Informatie & Advies:
basisvragen en antwoorden

- van driewieler tot rollator, over regelgeving, hulpmiddelen, verkeerssituaties etc
- over rijbewijzen, nieuwe vormen van vervoer (zoals hoverboard) en leuke weetjes
- geen antwoord gevonden of meer weten? Geef tips of stel uw vraag op de Forums
Submenu Informatie & Advies
<< Terug

Scheepsnaam en verplicht kenteken

Volgens het BPR dient een klein schip in NL een duidelijk zichtbare naam te dragen wanneer het deelneemt aan de scheepvaart. Dit is de wettekst:

BPR Artikel 2.02. Kentekens van kleine schepen
1. Een klein schip mag niet deelnemen aan de scheepvaart, indien hierop niet zijn aangebracht:
a. hetzij de naam van het schip die ook een kenspreuk kan zijn, hetzij de naam van de instelling waaraan het schip toebehoort of de gebruikelijke afkorting daarvan, al dan niet gevolgd door een nummer, aan de buitenzijde van het schip in lichte kleur op donkere ondergrond of in donkere kleur op lichte ondergrond in goed leesbare en onuitwisbare Latijnse letters en Arabische cijfers; en
b. de naam en de woonplaats van de eigenaar op een in het oog vallende plaats aan de binnen- of de buitenzijde van het schip.
2.
Op een bijboot van een schip behoeft echter, aan de binnen- of de buitenzijde, slechts een zodanig kenteken te zijn aangebracht, dat daaruit kan worden opgemaakt wie de eigenaar is.
3.
Het eerste lid is niet van toepassing op snelle motorboten, waarop het registratieteken bedoeld in artikel 8.02 is aangebracht, en op een door spierkracht voortbewogen schip noch op een zeilschip met een lengte van minder dan 7 m.

De scheepsnaam mag een prachtig houten bord met gegraveerde letters zijn, maar een stuk karton met viltstift beschreven is ook voldoende.
De naam en woonplaats van de eigenaar mag aan de binnenzijde aangebracht worden, wat aan te bevelen is uit oogpunt van diefstal op het huisadres.
De tekst: “Dit schip is van Arie uit Rotterdam” voldoet als de eigenaar Arie de Vries heet en in Rotterdam woont. U kunt de tekst aanpassen naar uw persoonlijke situatie.

Koopvaardijschepen zijn bij wijze van uitzondering geen roerende goederen, maar is onroerend goed aangezien op dit schip wat onder de NL vlag vaart, aan boord door de kapitein de NL wet moet kunnen worden toegepast. Denk aan disciplinaire maatregelen of testamenten maken.

Voor snelle motorboten gelden specifieke (registratie) regels, welke u kunt lezen bij de vragen:

  • Registratie tekens kleine snelle motorvaartuigen (categorie Registraties & Marifonie)
  • Wat is een snelle motorboot (categorie Basisregels op het water)