Informatie & Advies:
basisvragen en antwoorden

- van driewieler tot rollator, over regelgeving, hulpmiddelen, verkeerssituaties etc
- over rijbewijzen, nieuwe vormen van vervoer (zoals hoverboard) en leuke weetjes
- geen antwoord gevonden of meer weten? Geef tips of stel uw vraag op de Forums
Submenu Informatie & Advies
<< Terug

Wat zijn de regels voor ankeren?

Waar wel en waar niet ankeren
Om te weten of je ergens voor anker mag, moet je ten eerste weten waar het in ieder geval niet is toegestaan (noodsituaties zijn uitgezonderd).
Je mag ankeren, maar niet op de volgende plekken:

 • Op alle plekken waar je andere scheepvaart kan belemmeren of in gevaar kan brengen, zoals vaargeulen, aanlooproutes naar havens en ligplaatsen, het vaartraject van een veerpont en op plekken die speciaal zijn ingericht voor schepen om te keren, aangegeven met het volgende bord op de oever:
 • Onder bruggen en hoogspanningslijnen.
 • Als het schade kan veroorzaken aan oevers, waterkeringen of andere werken.
 • Aan de zijde van de vaarweg waar op de oever een verbodsbord is geplaatst. De twee algemene verbodsborden zijn:
     
 • Je moet bij het ankeren rekening houden met het draaien en verplaatsen van je schip door wind, stroming of verandering in de waterstand. Onder alle omstandigheden moet je binnen de regels blijven.

Er zijn ook borden waardoor je zeker weet dat ankeren aan die zijde van de oever wel is toegestaan:

 • Je hebt de algemene borden:
    
 • Tal van specifieke borden die aangeven onder welke voorwaarden meren en ankeren aan die zijde van de oever is toegestaan. Zie bij Nuttige Links de verwijzing naar de verkeerstekens in het Binnenvaartpolitiereglement.

De ankerbol en het ankerlicht
Bij het ankeren overdag moet je op het schip een zwarte bol plaatsen of hijsen die voor anderen vanuit alle windrichtingen goed zichtbaar is. Voor grote schepen is dit op het voorschip.

Dit kan een officiële ankerbol zijn, maar het mag ook een ander voorwerp zijn dat op een afstand hetzelfde eruit ziet. De officiële grootte van de bol is 60cm middellijn. Als dit wel erg groot is t.o.v. het vaartuig, dan mag de bol ook kleiner en meer in verhouding met het vaartuig zijn, als het maar wel op een afstand goed zichtbaar is.

Bij nacht:
Een klein schip moet een wit rondom schijnend licht voeren op een plek waar dit het beste kan worden gezien. Een groot schip voert 2 van dit soort lichten, 1 op het voorschip en 1 op het achterschip.