Informatie & Advies:
basisvragen en antwoorden

- van driewieler tot rollator, over regelgeving, hulpmiddelen, verkeerssituaties etc
- over rijbewijzen, nieuwe vormen van vervoer (zoals hoverboard) en leuke weetjes
- geen antwoord gevonden of meer weten? Geef tips of stel uw vraag op de Forums
Submenu Informatie & Advies
<< Terug

Het vervoer van gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen mogen niet zomaar vervoerd worden, of dit nu over de weg is, over het water, of per spoor. Er zijn strenge regels voor:
- de voertuigen
- de routes
- de chauffeurs / transporteurs.

Veel regels zijn vastgelegd op Europees niveau. Bovenop de Europese regelgeving heeft de Rijksoverheid samen met het bedrijfsleven het Basisnet opgesteld met afspraken over de routes die vervoerders van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water mogen afleggen.

Het transport mag op alle hoofdwegen en hoofdvaarwegen en bijvoorbeeld per spoor over de Betuwelijn. Provincies en gemeenten bepalen middels routering waar dit vervoer verder is toegestaan. Voor vervoer door tunnels bestaan nog eens extra strenge regels.
Bijvoorkeur wonen en werken er geen mensen langs de routes die als risicozone zijn aangemerkt. Is dit wel het geval, of wil een gemeente een gebied langs een dergelijke route ontwikkelen, dan moeten er in het bestemmingsplan speciale maatregelen worden getroffen gericht op potentiële calamiteiten.

Als vrachtwagens met gevaarlijke stoffen bepaalde wegen of tunnels niet mogen passeren dan worden zij omgeleid via de volgende borden:


De overheid heeft door wetgeving (01-04-2015) en regelgeving (22-04-2017) de kaders vastgelegd; de Inspectie Leefomgeving en Transport (Ilent) controleert alle transporten; en Rijkswaterstaat zorgt voor wetshandhaving en het uitvoeren van het veiligheidsbeleid.

Op de Risicokaart van NL (doorklik link bij Nuttige Links) vindt u een actueel en zo volledig mogelijk beeld van risico’s in uw omgeving.

Bij de Nuttige Links van Transort & Werktuigen vindt u de volgende links met meer informatie over Gevaarlijke Stoffen:
* de risicokaart van NL
* de NL wetgeving over vervoer van gevaarlijks stoffen (01-04-2015)
* de NL regelgeving vervoer over land (22-04-2017)
* de NL regelgeving vervoer over water (22-04-2017)
* gevaarsindeling etikettering RIVM
* diploma’s CBR voor vervoer van gevaarlijke stoffen