Informatie & Advies:
basisvragen en antwoorden

- van driewieler tot rollator, over regelgeving, hulpmiddelen, verkeerssituaties etc
- over rijbewijzen, nieuwe vormen van vervoer (zoals hoverboard) en leuke weetjes
- geen antwoord gevonden of meer weten? Geef tips of stel uw vraag op de Forums
Submenu Informatie & Advies
<< Terug

Herkenningsborden op vrachtwagens

Vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren moeten op het voertuig goed zichtbare herkenningsborden bevestigd hebben waaruit direct is af te leiden om welke stof het gaat en in welke risicoklasse deze valt.

Bent u getuige van een ongeval of calamateit dan is het belangrijk om deze informatie direct door te geven aan de hulpverleners bij wie u het incident meldt. Het is belangrijk dat de hulpinstanties zo snel mogelijk op de hoogte zijn van deze informatie om te weten waar zij rekening mee moeten houden.

Er zijn etiketten met afbeeldingen zoals bijvoorbeeld voor milieugevaarlijke stoffen:


En er is het oranje herkenningsbord met zwarte cijfers boven en onder een zwarte streep.

Boven de streep is het identificatienummer van het gevaar.
Voor de gevaaridentificatie zijn de klassen 2 t/m 9 opgesteld die in het algemeen aangeven:

2. Vrijkomen van gas als gevolg van druk of van een chemische reactie;

3. Brandbaarheid van vloeistoffen (dampen) en gassen of voor zelfverhitting vatbare vloeistof;

4. Brandbaarheid van vaste stoffen of voor zelfverhitting vatbare vaste stof;

5. Oxiderende (verbranding bevorderende) werking;

6. Giftigheid of besmettingsgevaar;

7. Radioactiviteit;

8. Bijtendewerking;

9. Gevaar voor een spontane heftige reactie.

- Als het cijfer voldoende aangeeft hoe sterk het gevaar is, wordt deze gevolgd door een nul.
- Dubbele cijfers betekent een versterking van dat specifieke gevaar.
- Een combinatie van 3 cijfers is mogelijk.
- Een X voor de cijfers betekent dat de stof gevaarlijk met water reageert.

In het voorbeeld van onderstaande foto is er dus een versterkt gevaar met betrekking tot het vrijkomen van gas als gevolg van druk of een chemische reactie.

Onder de streep is het identificatienummer van de stof.
In het voorbeeld van de foto is dit nummer 2187 dat staat voor
kooldioxide, sterk gekoeld, vloeibaar (koolstofdioxide, sterk gekoeld, vloeibaar) (koolzuur, sterk gekoeld, vloeibaar).
 


Voor een volledige lijst van etiketten en cijfers op de herkenningsborden zie de verwijzing bij de Nuttige Links.