Informatie & Advies:
basisvragen en antwoorden

- van driewieler tot rollator, over regelgeving, hulpmiddelen, verkeerssituaties etc
- over rijbewijzen, nieuwe vormen van vervoer (zoals hoverboard) en leuke weetjes
- geen antwoord gevonden of meer weten? Geef tips of stel uw vraag op de Forums
Submenu Informatie & Advies
<< Terug

Rode Diesel?

Gasolie is de officiële aanduiding voor Rode Diesel.
Deze laagbelaste rode diesel heeft dezelfde kwaliteit als de hoogbelaste blanke diesel, maar waaraan de herkenningsmiddelen Solvent Yellow 124 en rode kleurstof zijn toegevoegd.

De goedkopere Rode Diesel was tót 01 januari 2013 toegestaan voor gebruik in landbouwwerktuigen, in zelfrijdende werktuigen zoals hoogwerkers en voor gebruik in de scheepvaart.

Vanaf 01jan13 was het tanken van gasolie niet meer toegestaan en vanaf 01jan14 was het bezit van gasolie strafbaar; uitgezonderd de Beroepsvaart. Tijdens een overgangsperiode kon u uw gasolie verbruiken, daarna treed een boete-regeling in wanneer u boven de contaminatie grens van 0.2% rode kleurstof per 1000 liter diesel zit.

Uitsluitend de Beroepsvaart mag nog de laagbelaste rode diesel gebruiken voor de voortstuwing en heeft daarvoor een Bunkervrijstelling.
Pleziervaart en historische (woon)schepen hebben deze vrijstelling niet. Ook voor de verwarming en het gebruik van uw generator is de hoogbelaste diesel verplicht.

De reden van deze wijziging was eenvoudigweg het verkrijgen van meer belastingpenningen van burgers en het bedrijfsleven.
Wanneer u in België aantoonbaar rode diesel heeft getankt voor schip of landbouwvoertuig, dan mag u deze diesel in NL verbruiken. Let op: uitsluitend voor de voortstuwing en niet voor verwarming of generator. Uw mening en verhalen graag in het Forum bij Recreatief Varen.