Informatie & Advies:
basisvragen en antwoorden

- van driewieler tot rollator, over regelgeving, hulpmiddelen, verkeerssituaties etc
- over rijbewijzen, nieuwe vormen van vervoer (zoals hoverboard) en leuke weetjes
- geen antwoord gevonden of meer weten? Geef tips of stel uw vraag op de Forums
Submenu Informatie & Advies
<< Terug

Mogen goederentreinen over elk spoor rijden?

Nee.

De meeste spoorlijnen zijn niet geschikt voor goederentreinen. Per spoor wordt bepaald wat er is toegestaan en wat niet. In de praktijk komt het erop neer dat de treinen van een beperkt aantal routes gebruik maken. Dit geldt helemaal voor treinen die gevaarlijke stoffen vervoeren.

Omdat ongeveer 80% van de ritten internationale treinen zijn, gaat het vooral om routes door Oost- en Zuid-Nederland. Hierbij is de Betuwelijn als hoofdroute aangewezen. Treinen die gevaarlijke stoffen vervoeren worden zoveel mogelijk via de Betuwelijn gestuurd.

Door het internationale karakter van dit vervoer, wordt regelgeving steeds meer op Europees niveau vastgesteld. Daar bovenop heeft Nederland extra eisen opgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze staan in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). In deze wet beschrijft het Basisnet per traject wat het maximale risico is van het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Zie de Nuttige Links Transport & Werktuigen voor verwijzingen hiernaar.