Informatie & Advies:
basisvragen en antwoorden

- van driewieler tot rollator, over regelgeving, hulpmiddelen, verkeerssituaties etc
- over rijbewijzen, nieuwe vormen van vervoer (zoals hoverboard) en leuke weetjes
- geen antwoord gevonden of meer weten? Geef tips of stel uw vraag op de Forums
Submenu Informatie & Advies
<< Terug

Tot welke leeftijd mogen kinderen op de stoep fietsen?

Dat kinderen op de stoep mogen fietsen staat niet in de wet.

De gewone verkeersregel (RVV1990) is dat fietsers het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad gebruiken, en als deze er niet zijn, fietsen zij op de rijbaan. Verder mag je als fietser het onverplichte fietspad of fiets/bromfietspad gebruiken. Er staat dus niet dat je tot een bepaalde leeftijd ook op het trottoir zou mogen fietsen.

Maar in de praktijk vinden we allemaal dat kleine kinderen veilig op de stoep moeten kunnen spelen, ook met een driewieler of een klein fietsje. We zeggen dus dat als een klein kind met speelgoed in de vorm van een fietsje speelt, het geen fietser is zoals bedoeld in de verkeersregels. En dat valt met een omweg ook te onderbouwen. Het gaat dan om:
1) speelgoed en
2) dat een kind aan het spelen is.

1) Als je een onderscheid maakt tussen fietsen en speelgoed, dan kom je uit bij de Europese Richtlijn 2009/48/EG en de Warenwetbesluit speelgoed 2011 waarin staat omschreven wat speelgoed is en aan welke eisen speelgoed moet voldoen. Onder speelgoed wordt verstaan:
"Alle producten die, al dan niet uitsluitend, zijn ontworpen of bestemd om bij het spelen te gebruiken door kinderen jonger dan 14 jaar."


In Bijlage I staat een interessante aanvulling, namelijk een lijst met artikelen die hier een uitzondering op zijn. En daar staat dat fietsen met een maximale zadelhoogte van meer dan 435mm geen speelgoed meer zijn. Dus je zou kunnen zeggen dat je met de kleinste fietsjes en driewielers in ieder geval safe bent op het trottoir.

2) Maar het beeld van fietsende kinderen op de stoep gaat ook over de vraag op welke manier zij dat doen. Zijn ze aan het spelen of niet? Je zou grofweg kunnen zeggen dat ook voor (jonge) kinderen geldt dat als zij doelgericht van A naar B onderweg zijn, dat zij al snel onder de verkeersregels van gewone fietsers vallen. En daar hoort de stoep niet bij. Of u het als ouder dan veilig vindt om uw kind ergens (zelfstandig) naartoe te laten fietsen, is een ander verhaal. Dat hangt van heel veel andere dingen af.