Informatie & Advies:
basisvragen en antwoorden

- van driewieler tot rollator, over regelgeving, hulpmiddelen, verkeerssituaties etc
- over rijbewijzen, nieuwe vormen van vervoer (zoals hoverboard) en leuke weetjes
- geen antwoord gevonden of meer weten? Geef tips of stel uw vraag op de Forums
Submenu Informatie & Advies
<< Terug

Kan ik een onkostenvergoeding krijgen voor woningaanpassingen?

Ja, voor veel woningaanpassingen is het mogelijk een vergoeding te krijgen. Hieronder een aantal algemene zaken:

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015)
In de meeste situaties zullen de aanvragen vallen onder de WMO. De wet heeft tot doel dat iedereen zolang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en kan meedoen in de samenleving, ook als er door ouderdom, ziekte of handicap meer behoefte is aan ondersteuning en zorg. De uitvoering van de wet valt onder de taken van de gemeente. Neem contact op met het WMO-loket of zorgkantoor van uw eigen gemeente.

Woningaanpassingen vallen onder maatwerkvoorzieningen.
Dit houdt onder andere in:

  • Dat de gemeente alleen verplicht is ondersteuning te bieden als u er (met uw omgeving) zelf niet uitkomt. Hiervoor doet de gemeente onderzoek naar uw situatie.
  • Sommige eenvoudige aanpassingen voor eigen rekening zullen zijn.
  • Dat de gemeente beslist of en welke voorziening(en) u nodig heeft.
  • Dat de gemeente een eigen bijdrage van u mag vragen. De hoogte hiervan hangt af van uw huishoudens situatie.
  • Dat de gemeente de ondersteuning meestal in natura aanbiedt en dus bepaalt wie de leverancier is van uw hulpmiddel/woningaanpassing.
  • Dat u de ondersteuning ook mag aanvragen in de vorm van een Persoonsgebonden Budget (pgb) waardoor u meer zeggenschap heeft over wat u waar inkoopt. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Dus als u een beroep wil doen op de WMO, dan moet u dit eerst regelen voordat u een woningaanpassing laat uitvoeren.

Wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg is bedoeld voor mensen die 24-uurs zorg en/of toezicht nodig hebben. In bepaalde situaties is het mogelijk dat mensen met een Wlz-indicatie de zorg thuis ontvangen (en niet in een instelling wonen). De wet wordt uitgevoerd door Zorgkantoren, maar de vergoedingen voor woningaanpassingen om thuis te kunnen blijven wonen vallen onder de WMO. Ook in dit geval moet u dus naar het WMO-loket van de gemeente waarin u woont. 

Zorgverzekering
Het kan zijn dat een bepaalde woningaanpassing onder uw zorgverzekering valt als deze niet via de WMO vergoed wordt, bijvoorbeeld technische oplossingen voor blinde of dove mensen. Neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Kijk bij de Nuttige Links voor verwijzingen naar meer informatie en instanties.