Informatie & Advies:
basisvragen en antwoorden

- van driewieler tot rollator, over regelgeving, hulpmiddelen, verkeerssituaties etc
- over rijbewijzen, nieuwe vormen van vervoer (zoals hoverboard) en leuke weetjes
- geen antwoord gevonden of meer weten? Geef tips of stel uw vraag op de Forums
Submenu Informatie & Advies
<< Terug

Hoe zit het met verzekeren bij autodelen?

Als je je auto deelt met anderen dan is het belangrijk om goed na te gaan hoe de auto verzekerd is of moet worden, welke voorwaarden daarbij gelden en of er aanvullende verzekeringen zijn geregeld zoals pechhulp, inzittendenverzekeringen en rechtsbijstand.

Hoe de verzekeringen geregeld (moeten) worden hangt allereerst af van de manier waarop het autodelen tot stand komt.

Verzekeren bij incidenteel de auto uitlenen
Leen je je auto een keer uit aan een bekende? Dan is je auto verzekerd via jouw eigen autoverzekering.
Dit betekent wel dat als iemand anders in jouw auto rijdt en schade maakt, jijzelf als polishouder terugvalt in schadevrije jaren, voor de kosten uit het eigen risico opdraait en daarna wellicht met een hogere premie moet betalen. Dergelijke kosten zijn niet te verhalen op een aansprakelijkheidsverzekering van de betrokken persoon aan wie je de auto uitgeleend hebt.
Om deze consequenties te voorkomen zijn er verzekeraars die een speciale leenauto verzekering aanbieden die per dag kan worden afgesloten (bijvoorbeeld Clixx). Degene die de auto leent, sluit de verzekering af. Deze verzekering is niet op alle uitleensituaties van toepassing. Zo geldt het niet voor mensen binnen hetzelfde huishouden en niet voor campers, kampeerauto’s en bedrijfsauto’s. 

Let bij het recht op pechhulp op of de verzekering op het kenteken staat of op een persoonsnaam. Leen je de auto uit terwijl de pechhulp op jouw naam staat en niet op het kenteken van de auto, dan kan degene die hem leent daar geen gebruik van maken. De lener heeft dan een eigen pechhulp verzekering nodig op zijn eigen naam, waardoor het kenteken niet van belang is. 

Een inzittendenverzekering is altijd op kenteken. Zowel de bestuurder als de passagiers vallen er onder. Deze verzekering geeft een financiële bescherming als er sprake is van een ongeluk met blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg. Zelfs als je als bestuurder het ongeluk hebt veroorzaakt. Je verzekeraar keert dan een vast bedrag uit aan de persoon met blijvende invaliditeit en bij overlijden aan de nabestaanden.

Verzekeren bij autodelen via een deelplatform
Als de deelauto is aangesloten bij een platform voor autodelen, dan valt de auto niet onder je eigen autoverzekering, maar onder de autoverzekering die het platform heeft geregeld. Maakt de lener of huurder schade aan je auto? Dan moet je de schade melden bij de platform beheerders. Zij handelen dan de schade af met de verzekeraar. Lees altijd van tevoren de voorwaarden van het platform door, zodat je weet waar je wel en niet voor verzekerd bent.

Ook aanvullende verzekeringen zoals pechhulp en inzittendenverzekering zijn meestal automatisch geregeld bij de deelplatforms. Vaak hebben zij in hun voorwaarden ook regels over hoe het zit met jouw rechten en plichten bij conflicten. 

Verzekeren bij autodelen in een besloten kring
Als je jouw auto deelt op eigen initiatief met een groep bekenden via een eigen registratiesysteem, informeer dan eerst bij je verzekeraar of dit mag. In de meeste gevallen dien je dan een speciale verzekering af te sluiten. Houd er rekening mee dat je voor een deelautoverzekering een hogere premie per maand betaalt. Het kan ook zijn dat je verzekeraar aanvullende voorwaarden stelt. Denk hierbij aan een maximum aantal bestuurders, het uitsluiten van bepaalde bestuurders en/of het aanstellen van één persoon die verantwoordelijk is voor de premiebetaling.

Wat betreft de pechhulp is het verreweg het handigst als deze op kenteken staat. Een inzittendenverzekering is altijd aan te raden.

Als je een rechtsbijstandverzekering voor verkeer afsluit, ben je in bijna alle gevallen verzekerd voor juridische hulp als je een meningsverschil hebt over het bezit en gebruik van je auto. Maar niet alle verzekeraars verzekeren rechtshulp als je je auto deelt. Neem eerst contact op met je verzekeraar om zeker te weten of dit vergoed wordt.