Platform over àlle vormen van
Mobiliteit in Nederland

- met advertentie mogelijkheden om gedetailleerd uw doelgroep te bereiken
- van driewieler tot rollator, voor jong en oud, over airwheel, traplift of drone
- betrokken met de Mobiliteitsalliantie en VVN - Veilig Verkeer Nederland
Submenu Colofon

Gebruikersvoorwaarden MobiliteitCentraal.nl

In het kort

 • Deze Gebruikersvoorwaarden gelden voor de Gebruikers van MobiliteitCentraal.nl. Een Gebruiker is iemand die zich registreert en inlogt op deze website. Welkom. Zonder inloggen bent u een Bezoeker en Bezoekers zijn ook welkom.
 • MobiliteitCentraal.nl is een open forum, dus iedereen kan uw berichten lezen en foto’s zien. Ga hier zorgvuldig mee om.
 • Wij zijn beschaafd en willen dat onze Gebruikers ook beschaafd deelnemen.
 • Is het Team van MobiliteitCentraal.nl van mening dat door Gebruikers geplaatste inhoud niet voldoet aan de voorwaarden, dan mag het Team deze inhoud zonder kennisgeving vooraf verwijderen en accounts al dan niet tijdelijk blokkeren.
 • Hieronder de uitgebreide versie om “Amerikaanse toestanden” te voorkomen.

Algemeen

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de bezoekers van de website MobiliteitCentraal.nl die zich registreren en inloggen om reacties te plaatsen op de forums of bij de foto's, en/of foto’s te uploaden op de foto-pagina’s. Deze geregistreerde personen worden Gebruikers genoemd. 
 2. De Gebruikersvoorwaarden zijn niet vrijblijvend. Van alle Gebruikers wordt verwacht dat zij van deze voorwaarden op de hoogte zijn. Wanneer u zich registreert, gaat u met de voorwaarden akkoord.
 3. Zie de Privacy Verklaring voor de wijze waarop MobiliteitCentraal.nl omgaat met de bescherming van persoonsgegevens van Gebruikers.
 4. De Gebruikersvoorwaarden kunnen zonder opgaaf van redenen op ieder moment door het Team van MobiliteitCentraal.nl gewijzigd worden. De Gebruiker dient deze wijzigingen zelf in de gaten te houden. In de forum rubriek "Medelingen Beheer" plaatsen wij een bericht als er een update is.
 5. Kunt of wilt u zich niet aan de (nieuwe) voorwaarden houden, dan kunt u altijd verzoeken uw registratie te beëindigen. Dit kan ook om elke willekeurige andere reden. Stuur hiervoor een e-mail naar info @  mobiliteitcentraal.nl.
 6. MobiliteitCentraal.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor directe, of indirecte schade, van welke aard dan ook, die mogelijk voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar of toegankelijk zijn van de website, of uit de door de Gebruikers geplaatste inhoud. Dit geldt ook voor producten of diensten die te koop worden aangeboden.

Registratie en Gebruikersnaam

 1. De Gebruiker verklaart dat hij/zij minimaal 16 jaar oud is.
 2. De door u gekozen Gebruikersnaam kan niet worden gewijzigd. Kies uw Gebruikersnaam dus zorgvuldig.
 3. Per e-mailadres kan 1 Gebruikersaccount aangemaakt worden.
 4. De Gebruiker dient zijn/haar inlogcode vertrouwelijk te behandelen. Het is niet toegestaan deze aan derden te geven. 

Plaatsen van berichten

 1. MobiliteitCentraal.nl is een open forum. Dat wil zeggen dat geplaatste berichten en foto’s door iedereen gelezen en gezien kunnen worden. Weeg daarom zorgvuldig af welke informatie u over uzelf en/of anderen plaatst.
 2. Schrijf berichten en reacties in normaal, begrijpelijk Nederlands. Andere talen als hoofdtaal zijn niet toegestaan. Gebruik ook geen sms-, msn- of andere nieuwe social media talen en afkortingen.
 3. Zet zo min mogelijk tekst in speciale tekens, zoals vet, cursief, HOOFDLETTERS, of met een overvloedige hoeveelheid leestekens, zoals !!!, of ???, of een overdaad aan emoticons. Dat leest onprettig en met een beetje minder overdrijving begrijpen we de boodschap ook wel. 
 4. Maak gebruik van de zoekfunctie voordat u een nieuw onderwerp start, met name als u vragen heeft. Wellicht is er al (veel) gespreksstof op de forums aanwezig waarin u uw antwoord vindt, of een onderwerp waarbij u kunt aansluiten met uw reactie.
 5. Plaats de berichten in een passend forum en forum-gedeelte. Lees hiervoor de omschrijvingen op de startpagina van de forums. Bent u van mening dat het onderwerp past op meerdere forums, bijvoorbeeld “auto” en “rolstoel”, maak dan een keus waar u de prioriteit wilt liggen, en kijk of er op één van de forums al een onderwerp loopt dat aansluit bij het bericht dat u wilt plaatsen. 
 6. Geef een nieuw te plaatsen onderwerp een duidelijke, inhoudelijke titel die de strekking van het bericht aangeeft. Voorbeelden van slechte titels zijn: “Help!”, “Vraagje”, “Geweldig!”
 7. Heeft u meerdere vragen, prop deze dan niet allemaal binnen één bericht, maar maak van iedere vraag een eigen onderwerp. Hierdoor kunt u de titel van het onderwerp specifiek op iedere afzonderlijke vraag afstemmen, waardoor het forum overzichtelijk blijft en u meer kans op antwoord krijgt.
 8. Blijf bij het reageren op een bericht zo dicht mogelijk bij de inhoud van het onderwerp. Terloops een “off-topic” opmerking plaatsen kan altijd, maar zorg dat het originele onderwerp herkenbaar blijft. Dwaalt het gesprek af, start dan een nieuw onderwerp om daar het ontstane gesprek voort te zetten.

Gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan om als Gebruiker reclame voor commerciële doeleinden te maken: niet via het forum, de fotopagina’s, en/of privé berichten (pb’s), niet als bijlage, onderschrift, avatar, of registratienaam, en niet in de vorm van tekst, afbeeldingen, of links naar commerciële websites. Wilt u via MobiliteitCentraal.nl uw product of dienst onder de aandacht brengen, neem dan contact op met info @ mobiliteitcentraal.nl voor de mogelijkheden om te adverteren op onze site.
 2. In berichten mogen gebruikers wel links plaatsen naar niet-commerciële websites, zolang deze: niet discriminerend, of haatdragend zijn; niet verwijzen naar “adult” of 18+ websites; geen illegale downloads of illegale diensten aanbieden; en passen bij de onderwerpen over mobiliteit.
 3. Plaats geen foto’s of (links naar) filmpjes met schokkende inhoud. Hieronder valt ook beeldmateriaal met zwaargewonde verkeersslachtoffers. Hooguit kunt u iets plaatsen over een situatie waarin uzelf betrokken bent geweest om uw eigen ervaring te delen, maar hou het beeldmateriaal acceptabel voor iedereen en let op dat u geen privacy gevoelige informatie weggeeft. 
 4. Het plaatsen van racistische, discriminerende, pornografische, of erotische berichten of foto’s is niet toegestaan. Zo is het ook niet de bedoeling om te vloeken, te schelden, agressief te reageren, te intimideren, of manipuleren, of anderszins grof te zijn in beeld of taal. Ga ook niet alleen discussies aan om het discussiëren, maar accepteer dat mensen van mening kunnen verschillen en val daar iemand niet persoonlijk op aan. Prettig beschaafd dus.
 5. Stoort u zich mateloos aan berichten of foto’s van anderen waarbij genoemde gedragsregels worden overtreden, reageer dat dan niet af op het forum zelf, maar meld dit bij het Beheer van MobiliteitCentraal.nl. Het is aan het Beheer om in te grijpen en Gebruikers terug te fluiten. U kunt uw melding sturen naar feedback @ mobiliteitcentraal.nl.
 6. Plaats geen illegale zaken, zoals tekst of beeldmateriaal waar auteursrechten op zitten, illegale software, of programmatuur of scripts die schade kunnen veroorzaken aan computers (virussen). U bent hier zelf aansprakelijk voor.
 7. Het is verboden illegale activiteiten te ontplooien via MobiliteitCentraal.nl, zoals het te koop aanbieden van gestolen goederen.

 Wijzigen/verwijderen van berichten/foto’s/accounts

 1. Het staat het Beheer van MobiliteitCentraal.nl vrij om topic titels aan te passen, een topic of foto te verplaatsen, te verwijderen of te sluiten, danwel berichten te verplaatsen, te verwijderen, of aan te passen zonder toestemming van de Gebruiker die de inhoud geplaatst heeft. Dit gebeurt alleen als de Gebruikersvoorwaarden worden overtreden, danwel ter verduidelijking van de forums, of als er topics / foto’s worden geplaatst die geen enkele relatie hebben met het thema van deze website, namelijk mobiliteit. De beoordeling of ingrijpen nodig is, is aan het Beheer.
 2. Gebruikers kunnen eenmaal geplaatste berichten niet zelf wijzigen, verwijderen, of aan het Beheer vragen dit voor hen te doen. Zelfs als u uw registratie beëindigt, blijven de berichten die u al heeft geplaatst op de website staan. De reden is dat het verloop van de gesprekken over een bepaald onderwerp onduidelijk wordt als er berichten tussenuit worden gehaald.
 3. Alleen als berichten of foto’s onbedoeld teveel privacy gevoelige informatie bevatten, kunt u een verzoek indienen om deze informatie te verwijderen, of aan te passen. Stuur dan een e-mail naar feedback @ mobiliteitcentraal.nl.
 4. Foto’s die u heeft geplaatst op de "Uw foto’s-pagina’s" kunt u op verzoek ook laten verwijderen bij beëindiging van uw registratie.
 5. Als door een Gebruiker één of meerdere van bovenstaande regels niet wordt nageleefd, dan heeft het Beheer van MobiliteitCentraal.nl het recht om het betreffende Gebruikersaccount zonder waarschuwing te blokkeren. De Gebruiker kan dan via e-mail om persoonlijke uitleg vragen over een dergelijke beslissing. Het is aan het Beheer of de blokkering definitief is, of dat deze opgeheven kan worden.
 6. Als een Gebruiker van wie zijn/haar account verwijderd is, zich opnieuw aanmeldt onder een andere naam, en zich vervolgens weer niet gedraagt volgens de voorwaarden, dan kan het Beheer van MobiliteitCentraal.nl de toegang via het betreffende IP-adres per direct en zonder verdere waarschuwing volledig blokkeren.
 7. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van MobiliteitCentraal.nl via een anonymous proxy server of een dienst waarmee je anoniem kunt surfen. Dergelijke accounts zullen per direct geblokkeerd worden.

Tot slot
Als Team van MobiliteitCentraal.nl bieden wij graag een Forum aan waarop iedereen zich welkom voelt en terecht kan met vragen, verhalen of ervaringen, meningen of ideeën over mobiliteit in het dagelijks leven, zonder zich te hoeven schamen, of zich aangevallen te voelen. Wij wensen u veel plezier toe en een goed verblijf op onze site.

Versie
Wij behouden ons het recht voor om onze Gebruikersvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatste update: 21 augustus 2017.