Platform over àlle vormen van
Mobiliteit in Nederland

- met advertentie mogelijkheden om gedetailleerd uw doelgroep te bereiken
- van driewieler tot rollator, voor jong en oud, over airwheel, traplift of drone
- betrokken met de Mobiliteitsalliantie en VVN - Veilig Verkeer Nederland
Submenu Colofon

Disclaimer MobiliteitCentraal.nl

In het kort

  • U kunt kosteloos gebruik maken van de informatie en adviezen op deze website. Zo hopen wij een bijdrage te leveren aan ieders mobiliteit in het algemeen. Wij bieden natuurlijk geen garantie. 
  • Wij claimen niets en u claimt ook niets van ons.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud die u als Gebruiker plaatst.
  • Hieronder de uitgebreide versie om “Amerikaanse toestanden” te voorkomen. 

Algemeen
Deze disclaimer is van toepassing op alle content van de website MobiliteitCentraal.nl. Copyrights ten aanzien van de inhoud en opzet van de website en de naam mobiliteitcentraal.nl zijn eigendom van MobiliteitCentraal.nl BV gevestigd te Duiven en ingeschreven bij de KvK onder nr. 68163231. Copyrights voor het webdesign berusten bij NextDoorMedia gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de KvK onder nr. 51959364. NextDoorMedia verzorgt tevens het technisch beheer van deze site en is hiervoor rechthebbende. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van mobiliteitcentraal.nl op te nemen in een frameset, of via een inline link in een andere webpagina te verwerken indien daarbij verwarring kan ontstaan over de herkomst van het materiaal.

Inhoud geplaatst door het Team van MobiliteitCentraal.nl
De inhoud op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast door ons, het Team van MobiliteitCentraal.nl. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen op elk moment en zonder enige kennisgeving te mogen doorvoeren. Wij streven ernaar om de informatie die wij op deze site aanbieden te baseren op actuele en betrouwbare bronnen en de website serieus te onderhouden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat er onvolledige, onjuiste, of verouderde informatie op de site staat. Tips voor verbetering worden gewaardeerd en kunt u sturen naar feedback @ mobiliteitcentraal.nl.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit en/of samenhangt met het bezoeken van de website, het gebruikmaken van de website, en/of een tijdelijke onbereikbaarheid van de website.
Voor de nieuwsberichten en Informatie & Advies pagina’s maken wij gebruik van een groot en divers aantal gegevens van derden. Indien wij citeren, of een substantiële hoeveelheid informatie uit één bepaalde bron gebruiken, doen wij dit met een bronvermelding. Tevens verwijzen wij regelmatig met een directe link naar bronnen voor meer informatie. Mocht u als rechthebbende bezwaar hebben tegen vermelding van uw informatie of link op onze website, stuurt u dan a.u.b. een vriendelijk bericht met uw gegevens naar feedback @ mobiliteitcentraal.nl, zodat wij het bezwaar kunnen onderzoeken en onrechtmatige inhoud kunnen verwijderen.

Inhoud geplaatst door de Gebruikers
Bezoekers kunnen zich registreren om zelf inhoud en reacties te plaatsen op de forums en fotopagina’s van MobiliteitCentraal.nl. Bezoekers worden dan Gebruikers. Voor hen zijn de Gebruikersvoorwaarden opgesteld. Beweringen en meningen geuit in door Gebruikers geplaatste inhoud, zijn die van de auteur(s) cq. Gebruikers zèlf en niet die van MobiliteitCentraal.nl.
MobiliteitCentraal.nl kan dan ook op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor directe, of indirecte schade, van welke aard dan ook, die mogelijk voortvloeit uit deze geplaatste inhoud. De Gebruiker draagt er zelf zorg voor dat het beeld-, tekst- en fotomateriaal dat hij/zij plaatst op de website van MobiliteitCentraal.nl geen inbreuk maakt op de auteursrechten van derden, of anderszins onrechtmatig geplaatst wordt. De Gebruiker vrijwaart MobiliteitCentraal.nl van de aansprakelijkheid en mogelijke vorderingen van derden op de door zijn/haar geplaatste inhoud. Wij willen dat Gebruikers beschaafde uitingen plaatsen.
Heeft u klachten over specifieke gebruikersinhoud, laat het ons a.u.b. weten via feedback @ mobiliteitcentraal.nl. Wij zullen klachten onderzoeken en waar nodig ingrijpen.
De Gebruiker behoudt de auteursrechten van zelf gemaakte foto’s die hij/zij plaatst op de Uw Foto’s pagina’s. Wij hoeven deze rechten niet.

Links naar externe websites 
Op MobiliteitCentraal.nl staan links naar andere (externe) websites en deze zijn te verdelen in twee groepen:

  • Nuttige Links naar niet-commerciële partijen;
  • Nuttige Links naar commerciële partijen, onze adverteerders.

Voor een deel zijn dit dus koppelingen die u rechtstreeks brengen naar externe bronnen voor meer informatie over een bepaald onderwerp. Informatie die u wordt aangeboden door overheden, stichtingen, verenigingen, clubs e.d.
Voor een ander deel zijn dit links waarmee u op de website van een adverteerder komt waar u het aanbod aan producten en diensten van deze adverteerder verder kunt bekijken.
MobiliteitCentraal.nl garandeert noch ondersteunt enig product of dienst genoemd op deze websites, noch staat zij garant voor enige door de aanbieder of vervaardiger van dergelijke producten en diensten gedane beweringen. Ook is MobiliteitCentraal.nl op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud en het privacy en cookie beleid van de gelinkte websites. Check indien u wilt andere bronnen over de producten en diensten die worden aangeboden en het privacy en cookie beleid van deze andere websites.
Mocht u constateren dat op MobiliteitCentraal.nl een bepaalde link niet werkt of naar een verkeerde website doorschakelt, laat het ons weten door een e-mail te sturen naar feedback @ mobiliteitcentraal.nl met daarin de onjuiste link vermeld en de pagina waar u deze heeft zien staan.
Tips over websites die ook het vermelden waard zijn, worden gewaardeerd.

Adverteren
Wilt u met uw bedrijf adverteren op MobiliteitCentraal.nl? Neemt u dan contact met ons op via info @ mobiliteitcentraal.nl zodat wij kunnen bekijken in welke vorm wij u van dienst kunnen zijn.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om onze Disclaimer te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
Dit is de laatste versie van 13 juni 2017.